Klasifikace nebezpeci vzhledem ke zdroji

Každý podnik, ve kterém se předpokládají technologie spojené s nabídkou rizika výbuchu, je nucen používat certifikát ochrany proti výbuchu. Zákon také vyžaduje, aby takový materiál byl schválen zaměstnavatelem, např. Ředitelem závodu, prezidentem, vlastníkem společnosti atd.

Dokument o ochraně proti výbuchu je jistý prostřednictvím právních předpisů EU a vnitřních vnitrostátních norem. Striktně definovaná pravidla určují, co by mělo být do textu zahrnuto, v jakém pořadí by měla být data poskytnuta údajům.

Rozdělený dokument existuje ve třech částech.

První z nich zobrazuje všechna data týkající se nebezpečí výbuchu. Doporučuje se přesně doporučená výbušná prostředí ve firmě. Ve vztahu k množství a hrozebným silám končí klasifikace prostoru v prostoru s nebezpečím výbuchu. V počtu fází dokumentu na ochranu před výbuchem je také získáno krátké shrnutí stávajících ochranných opatření.

Druhá strana dokumentu obsahuje komplexní informace týkající se posouzení rizika a rizika výbuchu. Určuje, jak zabránit výbuchu a poskytuje ochranu proti destruktivním účinkům výbuchu. Druhá část také specifikuje technická a organizační bezpečnostní opatření.

Třetí část dokumentu o ochraně proti výbuchu je shromažďována z rad a podkladů. Zde jsou vybrány protokoly, výpovědi, potvrzení a techniky. Nejčastěji jsou prezentovány v organizaci objednaného seznamu nebo prohlášení bez přílohy.