Pod osvetlovacim systemem skrine

Systémy nouzového osvětlení jsou vysoce účinnou pozicí v průmyslu. Ve výrobních halách, kde zaměstnanci obsluhují stroje s dostupnými pohyblivými částmi, mohou být při náhlém nedostatku osvětlení trvale zmrzačeni a dokonce mohou být ohroženi jejich výrobou. Během výpadku napájení přestanou zařízení fungovat, ale vysokorychlostní motory se budou chovat až po několika sekundách po přerušení napájení.

Dokonce i v nedávných strojích, kde byly použity systémy, které po odpojení automaticky zastaví pohyb pohyblivých částí, není jejich zastavení téměř absolutně rychlé. Chcete-li těmto událostem zabránit, použijte nouzové osvětlovací systémy. Jsou vhodné pro druhý typ, ale úkolem všech z nich je udržovat osvětlení místnosti po výpadku proudu po dlouhou dobu. Díky tomu mohou lidé bezpečně zastavit stroje a v případě doprovodu požáru - je snadné opustit budovu.

https://denta-blanic.eu/cz/

Nejoblíbenějším systémem nouzového osvětlení, který je vhodný nejen v tomto odvětví, ale také v obytných oblastech, jsou speciální svítidla. Svítidlo nouzového osvětlení má vestavěnou malou baterii, která ukládá elektřinu během běžné instalační sezóny. V případě náhlého výpadku napájení přepne speciální elektronický systém napájení baterie do baterie. Kontrolka svítí, dokud se nevybije baterie. Systém svítidla není jistý, což je cílení malých baterií, které vydrží jen několik desítek a někdy i několik desítek minut osvětlení.

Vlastní způsob, který lze implementovat v průmyslu, počítá s vytvořením další místnosti, kde jsou instalovány velké baterie a kontrolní sloučeniny. Můžete také použít generátor, takže nejen nouzové osvětlení bude schopné pracovat celé hodiny, ale energie bude také silná pro další zařízení, jako jsou počítače nebo některé stroje.