Pokladna jak zmenit papir

Páchání vad je správná věc. To se dozvěděli i zákonodárci, kteří umožnili daňovým poplatníkům napravit nesprávně vydané prodejní doklady a přesto prohlášení, aniž by museli nést velké důsledky. To je možné v úspěchu registrace prodeje na fiskální výši. Jak to tedy vypadá jako oprava v pokladně?

Při prodeji fyzických osob, které se nezabývají finanční činností a paušálními zemědělci, je nutné zaregistrovat každý prodej v pokladně a vystavit pro ně potvrzení o přijetí. Příjmy jsou zahrnuty do KPiR na základě pravidelných zpráv. Chyby při vydávání daňových příjmů se obvykle týkají: výše daně z článků a pomoci, data nebo výše prodeje, počtu zboží nebo služeb. Záleží také na tom, že role do pokladny, na které jsou vystaveny příjmy, se dostanou do cesty důležitému a špatnému důkazu o uskutečněných nákupech. V případě registrace prodeje u pokladny je velmi citlivá a bolestivá, že transakce zapsaná na pokladně nemůže být odebrána nebo vylepšena pomocí funkcí viditelných v tomto nástroji. Pro účely března 2013 nebylo jasné, která metoda by měla být použita v případě chyby na fiskálním účtu. V praxi byly vyvinuty některé mechanismy, jejichž použití bylo podporováno úřady, ale tyto postupy obsahovaly neoficiální charakter. Od 1. 4. 2013 jsme v zákoně o registračních pokladnách našli záznamy, které tuto úlohu upravují. Od dubna 2013 musí daňoví poplatníci, kteří evidují prodeje s registračními pokladnami, provést dva záznamy - záznamy o vrácení a stížnosti a důkazy o zjevných chybách. Předpisy neuvádějí, jak by měly vypadat, popisovat a nacházet v nich obsažená data. Obě jsou sladěny s cílem korigovat tržby zahrnuté do povědomí fondu a další z nich budou využity k úspěchu výše zmíněných Chyby. Ve smyslu zrušení účtenky je vhodné provést v evidenci chybný zápis, včetně: hrubé hodnoty a daně špatně evidovaného prodeje, stručného popisu chyby a formy chyby spolu s původním dokladem o převzetí.