Pokladna kosmeticky salon

Na začátku stojí za to doplnit, co se počítá s obsluhou registračních pokladen: fiskalizace pokladny, nezbytné technické prohlídky, veškeré opravy provedené v záruční době a po záruční době, jakož i nezbytná údržba. Kromě toho je fiskální pokladník zodpovědný za vstupy do servisních prací a deklaruje, že pokladna je do USA zaplacena.

Fiskální pokladny prodávají svým zákazníkům další služby: školení z oddělení služeb registračních pokladen a podobnou úlevu při programování názvů komodit a sazeb PTU.

V době povinných technických kontrol provádí servisní technik následující úkony:- vyhodnocuje stav plomb pokladny, jejich souhlas s údaji v servisní knížce a servisní dokumentaci,- kontroluje pokladní program, jeho možnost, spolupráci s texty v pokladně a servisní dokumentaci,- kontroluje správnost provozu pokladny, zejména v rozsahu vydávání daňových dokladů,- vyhodnocuje stav pokladny, fiskální paměť, základní desku a fiskální prvek k dohodě se stavbou,- kontroluje správnost spotřebitelského displeje,- výsledek kontroly dle výhrad je zapsán do servisního místa.

Svátek1. Nutné technické přezkoumání musí být provedeno a když uživatel pokladny pozastavil svou práci nebo z neznámého důvodu přestal zaznamenávat nákupy na finanční částku, ale neevidoval pokladnu.2. V průběhu technického přezkumu se nejprve prošetří stavební místa pokladny, které jsou odpovědné za evidenci nákupů a jejichž nesprávné fungování by mohlo ovlivnit výpočet nízké daně. Proto v průběhu přezkumu servisní technik nehledá závady, které přicházejí do pokladny, ani nekontroluje, ani jiné prvky zařízení, jako je mechanismus odpovědný za tisk, napájení - fungují dobře. Uživatel může samozřejmě požádat servisního technika, aby zkontroloval stav pokladny a sdělil poškozené položky, to však budou věci prováděné mimo technickou kontrolu.