Uzemneni doma

Elektrostatické uzemnění je elektrostatické uzemnění, které se používá v dopravě a všech druzích hořlavých kapalin, prášků a plynů. Elektrostatické uzemnění výrazně snižuje riziko výbuchu nebo vznícení různých typů hořlavých látek do produktu jiskřiště. Nekontrolované řešení může zapálit směs kapaliny a spěchu, a tím explozi.

Samozřejmě je možné vyloučit nebezpečí samovznícení a výbuchu. Aby bylo možné přepravovat stávající stavby, měly by mít dobré uzemnění, jinými slovy řízené vypouštění elektrostatických nábojů. Tato norma elektrostatického uzemnění významně sníží riziko výbuchu přepravovaných hořlavin. Tento model jednoduchého uzemnění se shromažďuje ze zemnicí svorky a od vodiče. Kabely vhodné pro uzemnění se vyznačují nízkým elektrickým odporem a velmi vysokou odolností proti mechanickému poškození. Můžete použít nebezpečnější zem s ochranným systémem, který je určen pro přepravu nebo výdej produktu, i když bylo uzemnění řádně připojeno.Jste překvapeni, když používáte tento typ země? Nejčastěji se týkají nakládání a vykládání železničních a silničních cisteren, nádrží a barelů, jako důkazu instalačních prvků procesu. Aby se vytvořilo nebezpečí výbuchu, provádí a míchá a spreje nebo pumpuje jiné typy hořlavých látek. V místě zásahu do hořlavých látek vznikají elektrické náboje kontaktem nebo separací molekul. Kdykoli nastane elektrostatický náboj a je uložen ve skupině hořlavých látek, začíná hrozit. Důležitým principem jakékoli ochrany proti elektrostatickému výboji je taková silná svorka a řádně vybraný kabel, který dává šanci provést elektrický náboj do uzemňovacího bodu.Důležité je, že svorky a kabely používané v zemi musí provádět velmi náročné pokyny stanovené na zkušební trase. Nejlepších výsledků dosahují moderní typy uzemnění systému.